Sluiting asielcentrum Terlanen op agenda Federaal parlement

Het aantal opvangplaatsen voor vluchtelingen wordt stelselmatig afgebouwd. Dat heeft ook tot gevolg dat minderjarige vluchtelingen noodgedwongen moeten verhuizen en zo uit hun vertrouwde schoolomgeving weggerukt worden. Federaal volksvertegenwoordiger Wouter De Vriendt (Groen) vroeg zich of staatssecretaris Theo Francken (N-VA) rekening houdt met de kwetsbaarheid van deze kinderen.

Wat volgt is het integraal verslag van deze interpellatie in het parlement tijdens de plenaire vergadering van donderdag 9 juni. Helemaal onderdaan vindt u vervolgens een persoverzicht met betrekking de opvang van de niet-begeleide minderjarige asielzoekers. Wouter liet me inmiddels weten de staatssecretaris hierover opnieuw te ondervragen in de bevoegde commissie, wellicht ergens in de week van 20 juni.

Wouter De Vriendt (Groen)

Wouter De Vriendt (Groen)

Vraag van de heer Wouter De Vriendt aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, over “de afbouw van de opvangplaatsen en schoollopende kinderen

Wouter De Vriendt: Mijnheer de voorzitter, mijnheer de staatssecretaris, ik wil het graag met u hebben over de carrousel van minderjarige vluchtelingen, kinderen, die blijkbaar op gang aan het komen is ingevolge de manier waarop u opvangplaatsen aan het sluiten bent. Ik wil u ook vragen om stil te staan bij de impact daarvan op die kinderen.

Wij zullen het vandaag niet hebben over het feit dat u opvangplaatsen sluit; dat debat hebben wij al meermaals gevoerd. Wij vinden dat een veeleer impulsieve beslissing omdat wij menen dat u daarin veel te snel handelt. Voor hetzelfde geld is er binnen een aantal maanden opnieuw een hoge instroom en moet u opnieuw improviseren. Bovendien lijkt het nuttig om op een menselijke en realistische manier een aantal plaatsen voor te behouden voor de hervestiging van vluchtelingen rechtstreeks uit de vluchtelingenkampen.

Deze vraagt gaat over de impact van het sluiten van opvangplaatsen, op minderjarige vluchtelingen en kinderen, die bijvoorbeeld vanuit een opvangcentrum in Overijse moeten verhuizen. Ik heb de getuigenis gelezen van de directeur van de school waar die kinderen schoollopen, het Sint-Martinuscollege in Overijse. Het gaat over een centrum van 48 niet-begeleide minderjarigen. Die school heeft geïnvesteerd in onthaallessen, onthaalcursussen en het aantrekken van extra leerkrachten.

Nog belangrijker is dat dit voor die kinderen zelf niet evident is. U rukt ze immers los uit hun vertrouwde omgeving om ze elders te deponeren. Minderjarige vluchtelingen en kinderen zijn geen conservenblikken die u van het ene winkelrek naar het andere kunt verplaatsen. het gaat om kinderen, kwetsbare kinderen die vaak getraumatiseerd zijn wegens de oorlogssituatie die zij ontvluchtten.

Ik meen dan ook dat voorzichtigheid hier gepast is. Ik wil u vragen om daarmee te stoppen. Ik wil u vragen om rekening te houden met hun kwetsbaarheid.

Ik wil u ook vragen om uit te leggen waarom minderjarige vluchtelingen per se uit het opvangcentrum van Overijse moeten verlaten voor een ander centrum. Voor alle duidelijkheid, het gaat om een asielcentrum dat niet opeens leeg komt te staan en dus gesloten kan worden, want er verblijven daar wel degelijk minderjarigen.

Staatssecretaris Theo Francken (N-VA): Mijnheer de voorzitter, door de aanhoudende lage instroom werd op 3 juni een afbouwplan goedgekeurd door het kernkabinet. Wij gaan proberen tegen het einde van het jaar 10 000 opvangplaatsen te sluiten, uiteraard op voorwaarde dat de instroom van asielzoekers laag blijft. Dat is evenwel niet gegarandeerd. Wij zullen dus zien.

Enerzijds sluiten wij een aantal collectieve centra en anderzijds individuele, reguliere plaatsen bij de ngo’s, plus een capaciteitsdaling in andere collectieve centra.

De doelgroepplaatsen bij de ngo’s en de ingevulde LOI-plaatsen (LOI = lokaal opvanginitiatief) blijven wel behouden. Er komt ook een buffercapaciteit van 7 500 plaatsen, wat veel meer is dan de buffer waarmee ik ben begonnen. U zegt dat ik misschien opnieuw zal moeten improviseren, maar met een buffercapaciteit van 7 500 plaatsen zal ik normaal gezien niet moeten improviseren, ook al stijgt de instroom weer heel sterk, mijnheer De Vriendt.

Ten tweede, de niet-activering van het spreidingsplan. De aangeboden LOI-plaatsen van lokale besturen waarvoor in het kader van het spreidingsplan reeds kosten werden gemaakt, zullen worden gehonoreerd. Wij zijn een lijst aan het samenstellen, samen met minister Borsus. De conventies zullen soepel worden geïnterpreteerd om aan de lokale besturen de mogelijkheid te bieden om hun plaatsen te schorsen of in opzeg te plaatsen, indien zij andere projecten beogen die buiten de bevoegdheden van Fedasil vallen, bijvoorbeeld reguliere huisvesting.

Voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen zal er concreet worden gekeken naar het huidig profiel van de jongeren die vandaag in de centra verblijven die op termijn de deuren moeten sluiten. Ik herhaal: op termijn. Het centrum in Overijse wordt niet morgen gesloten, mijnheer De Vriendt. Op basis van die foto zal er dan worden gekeken wat mogelijk is voor de jongeren in kwestie.

Fedasil streeft er daarnaast naar om zoveel mogelijk overplaatsingen te vermijden tijdens het schooljaar om de continuïteit van het onderwijs te garanderen. Dat is niet meer dan logisch. Het is ook pedagogisch verantwoord en wat wij moeten doen. In geval van overplaatsing van een minderjarige asielzoeker zal Fedasil steeds de meest gepaste opvangplaats toewijzen op basis van het individuele dossier van de minderjarige.

Mijn kabinet heeft voorts, ook tijdens de hoge instroom van asielzoekers, steeds goed overlegd en samengewerkt met het kabinet van Vlaams minister Crevits. Een voorbeeld daarvan is de casus Overijse, maar er zijn er ook andere voor de niet-begeleide minderjarigen. Fedasil en het Rode Kruis Vlaanderen hebben steeds deelgenomen aan de taskforce onderwijs en asiel die de minister organiseerde. Ook mijn kabinet was telkens vertegenwoordigd. Ook in de toekomst zullen wij blijven deelnemen aan deze overlegmomenten en informeren wij ze van het afbouwplan. Dat is op dit moment aan de gang. Er is momenteel een vergadering op het kabinet van minister Crevits over deze problematiek. Wij spelen dus zeer kort op de bal. Er is een taskforce waar wij aan deelnemen. Als er vragen zijn, hebben wij onmiddellijk een goed contact. Ik onderhoud goede contacten met mijn collega’s over dit thema. Ik denk dat wij het samen goed proberen aan te aanpakken.

Wouter De Vriendt (Groen): Mijnheer de staatssecretaris, ik zou graag een antwoord krijgen op de heel eenvoudige vraag waarom het centrum in Overijse eind dit jaar dicht moet. Waarom moet het centrum in Dendermonde dicht, ook een opvangcentrum voor minderjarigen, terwijl er momenteel nog kinderen verblijven en in de buurt schoollopen?

Staatssecretaris Theo Francken (N-VA): Er staan 6 000 plaatsen leeg.

Wouter De Vriendt (Groen): Mijnheer de staatssecretaris, als er zo veel plaatsen leegstaan, dan is dat een reden te meer om optimaal rekening te houden met de rechten van het kind, en hen niet van de ene naar de andere plaats te verhuizen.

Ik denk dat de kinderrechtencommissaris deze week terecht aan de alarmbel heeft getrokken. U negeert de rechten van het kind. U zit met één of andere herstructurering in uw hoofd die u per se wilt doorvoeren. U voelt de hete adem van het Vlaams Belang duidelijk in uw nek en u wilt scoren met het sluiten van opvangplaatsen, maar u overdrijft daarin. U overschrijdt een heel gezond principe, namelijk de rechten van het kind, van kleuters soms, van jonge tieners, die schoollopen en een bepaalde omgeving hebben opgebouwd, en die daar vooral ook willen blijven.

Inmiddels in de pers verschenen (laatste update 29.06.2016):

24.06.2016 – Het minste wat we minderjarige vluchtelingen kunnen bieden, is zekerheid (MO*)
20.06.2016 – Hun wereld is al groot genoeg (Vlaamse Jeugdraad)
17.06.2016 – Sluiting 30 asielcentra: welke gevolgen voor niet-begeleide minderjarigen. Knelpuntnota 2015-2016/12 van het Kinderrechtencommissariaat
17.06.2016 – Sluiting asielcentra: ‘Verhuis jongeren niet zomaar van Nederlandstalige naar Franstalige opvang’ (Knack)
17.06.2016 – Gemeenten met asielcentrum krijgen meer geld (De Standaard)
17.06.2016 – Minderjarigen verloren in een veel te weidse wereld (MO*)
15.06.2016 – ‘Kinderen zonder papieren moeten schooljaar kunnen afmaken’ (De Standaard)
15.06.2016 – 9 op de 10 minderjarige vluchtelingen komen alleen naar Europa (VRT Nieuws)
14.06.2016 – Toekomst opvang jonge asielzoekers nog niet duidelijk (MO*)
14.06.2016 – “Jongeren integreren is blijkbaar geen prioriteit” (De Morgen)
13.06.2016 – Schooldirecteurs vragen om opvangcentrum minderjarigen in Dendermonde op te houden (De Standaard)
10.06.2016 – 60 voogden van niet begeleide minderjarigen trekken aan alarmbel (MO*)
08.06.2016 – Carrousel met jonge asielzoekers dreigt (De Standaard)
07.06.2016 – Schooldirecteur boos na sluiting asielcentrum: “Kinderen verkas je niet als voorwerpen” (De Morgen)
07.06.2016 – “Schending van kinderrechten” (Het Laatste Nieuws)
07.06.2016 – Schooldirecteur over sluiting asielcentrum: “Nieuwe traumatische ervaring” (VRT Nieuws)
01.06.2016 – 5 maanden Nederlands leren, dan overgeplaatst (VTM Nieuws)
04.05.2016 – Jongeren op de vlucht. Advies 1609 van de Vlaamse Jeugdraad (*.pdf)

David Joly

Volg mij op Facebook en Twitter.

 

Geplaatst in Asielcentra Overijse | Een reactie plaatsen

Niet alle hondenbezitters in Overijse zijn vervuilers

Slechts 3 van de 308 Vlaamse gemeenten heffen nog een ‘hondentaks’. Dat is minder dan 1%. Het gaat om Grimbergen, Hoeilaart en Overijse. In Overijse bedraagt de taks 7,40 euro per hond. De handelaars en kwekers zijn aan een forfaitaire belasting van 14,90 euro per jaar onderworpen.  Men gaat er dikwijls van uit dat een hondenbelasting gerechtvaardigd is teneinde de overlast van hondenpoep terug te dringen. De hondenbelasting gaat echter voorbij aan het principe van ‘de vervuiler betaalt’. Niet elke hondenbezitter is een vervuiler. Zinvoller is dan om vervuilers strenger te beboeten en om via de politiezone gemeenschapswachten aan te stellen om (extra) controles uit te voeren.

NOG SLECHTS DRIE

In het verleden werd door veel gemeenten een belasting op honden geheven. Eigenaars van honden moesten hun honden registreren en een jaarlijkse belasting betalen. Er werd dan ook vaak een ‘medaille’ verplicht die de honden moesten dragen wanneer ze op de openbare weg kwamen. In de loop der jaren is deze belasting in veel steden en gemeenten afgevoerd. Slechts 3 van de 308 Vlaamse gemeenten heffen nog een ‘hondentaks’. Dat is dus minder dan 1%. Het gaat om Grimbergen, Hoeilaart en Overijse. Dat blijkt uit een antwoord van Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) op een schriftelijke vraag van parlementslid Sofie Joosen (N-VA).

Het belastingtarief bedraagt per hond 7,40 euro in Overijse, 20 euro in Grimbergen en 25 euro in Hoeilaart. In deze laatste gemeente moeten de honden bovendien ook nog een genummerde medaille dragen. Zo’n medaille lijkt overbodig want sowieso moet elke hond in Vlaanderen geregistreerd worden in een centrale databank. Dit gebeurt door het plaatsen van een microchip door een dierenarts die vervolgens de gegevens van de hond en de eigenaar doorstuurt naar de DogID, de databank voor de registratie en identificatie van honden in België. Aan die registratie via de dierenarts hangt een prijskaartje, wat betekent dat hondeneigenaars in Hoeilaart tweemaal langs de kassa passeren.

REACTIE OVERIJSE

De krant Het Laatste Nieuws vroeg om een reactie aan de drie betrokken burgemeesters. In Overijse bedraagt de taks dus 7,40 euro per hond. De handelaars en kwekers zijn aan een forfaitaire belasting van 14,90 euro per jaar onderworpen. Burgemeester Dirk Brankaer (N-VA) is niet van plan om de belasting te laten vallen. “Honden veroorzaken nu eenmaal overlast. Dat gaat van lawaai tot poep op straat en wandelwegen. Dat kost geld aan de gemeenschap om die troep op te kuisen. Zolang dat deze norm niet vervaagt, blijft de hondenbelasting van kracht.

Dat is niet echt een waterdicht argument als je het politiereglement van de zone Druivenstreek (en dus ook Overijse) erbij neemt. Artikel 130 van het reglement zegt:

“Art. 130. De begeleiders van honden zijn verplicht:

  • te beletten dat hun hond de parken en plantsoenen, de speelpleinen (indien toegelaten), de recreatiecentra, andere voor publiek toegankelijke plaatsen, alsmede de voet- en de fietsenpaden, de rijwegen, de wandelpaden en de bermen bevuilt;
  • minimum 1 zakje bij zich te hebben voor het ruimen van de uitwerpselen;
  • op de hiervoor vermelde plaatsen, de uitwerpselen van hun hond onmiddellijk te verwijderen.

Indien de overtreder de uitwerpselen niet verwijdert, worden de kosten voor het opruimen en reinigen door de gemeente aan de overtreder aangerekend.”

De hondenbelasting gaat met andere woorden voorbij aan het principe van ‘de vervuiler betaalt’. Brave hondenbezitters betalen mee voor de overtreding(en) van anderen. Dat lijkt mij niet fair. Niet elke hondenbezitter is een vervuiler. Zinvoller is dan om vervuilers strenger te beboeten, en om via de politiezone gemeenschapswachten aan te stellen om (extra) controles uit te voeren.

REACTIE HOEILAART

In Hoeilaart bedraagt de belasting 25 euro en moeten honden een genummerde medaille dragen. Vooral hondenpoep is niet leuk voor wandelaars en weggebruikers. Daarom installeerde Hoeilaart een aantal afhaalpunten met gratis hondenpoepzakjes. Wanneer de Hoeilanders hun hondenbelasting betalen, krijgen zij bovendien ook vijf zakjes cadeau. Verder houden we een sensibiliseringscampagne, die we betalen dankzij het innen van de hondentaks“, zegt burgemeester Tim Vandenput (Open Vld).

Schepen voor dierenwelzijn Joris Pijpen (Open Vld) liet ook weten dat er in het budget voor deze legislatuur ook een losloopweide is voorzien, waar honden zonder leiband uitgelaten kunnen worden door hun baasjes. Als er dan toch hondenbelasting betaald moet worden, wil men ook dat de hondenbezitter er voorzieningen voor terugkrijgt, lijkt de logische redenering in Hoeilaart.

REACTIE GRIMBERGEN

In Grimbergen betaalt de eigenaar jaarlijks 20 euro“, zegt burgemeester Marleen Mertens (CD&V) aan Het Laatste Nieuws. “Ook wij beschikken over een aantal afhaalplaatsen voor hondenpoepzakjes. Die worden geregeld vernieuwd. Ook hier wordt dus de sensibiliseringscampagne betaald door de hondeneigenaars.

Schepen van Financiën Kevin Vleminckx (Open Vld) liet de dag nadien weten dat hij de hondentaks in Grimbergen wil afschaffen. “Ik vind dit een onfaire belasting“, stelt hij. “Men kan dit namelijk gewoon niet controleren. Brave mensen die dan wel aangeven dat ze een hond hebben, zijn daar de dupe van. Daarom ben ik bezig met de afschaffing van deze taks.” Het lijkt er dus op dat Hoeilaart en Overijse binnenkort de twee laatste gemeenten in Vlaanderen zullen zijn die een belasting op honden innen.

AFSCHAFFEN DAN MAAR?

In Overijse bedraagt het tarief dus 7,40 euro, want een relatief klein bedrag is. Vraag is of de baten van de inning wel opwegen tegen de kosten. Met andere woorden zowel de telling van de belastingsplichtigen, de inkohiering (de officiële inschrijving) als de opvolging van de betaling zorgen voor veel administratieve rompslomp en hoge personeelskosten.

Men gaat er dikwijls van uit dat een hondenbelasting gerechtvaardigd is teneinde de overlast van hondenpoep terug te dringen. Er bestaat echter geen direct verband tussen de heffing en de kosten die een gemeente maakt om overlast door honden tegen te gaan. De gemeente kan de opbrengst van deze belasting naar eigen inzicht gebruiken, zonder een tegenprestatie naar de hondenbezitters toe.

In die zin vind ik deze hondentaks dus achterhaald, en mag hij afgeschaft worden in ruil voor strengere boetes opgelegd door het politiereglement. Eventueel kan een percentage van de hondentaks ook opgenomen worden in de milieubelasting. Het kan anders.

David Joly

Volg mij op Facebook en Twitter.

Geplaatst in Financiën | Een reactie plaatsen

Opvangcentrum vluchtelingen Ter Nood: bestuursmeerderheid waant zich even ministerraad

Groen Overijse betrapt het gemeentebestuur opnieuw op onvolledige en voorbarige  berichtgeving in verband met tweede vluchtelingencentrum

Ter Nood, Overijse - Foto: Michel Van Mullem

Foto: Michel Van Mullem

Het dossier in verband met het opvangcentrum voor asielzoekers met medische problemen in Overijse is nog steeds hangende bij de federale regering. Het gemeentebestuur van Overijse verspreidde echter een officieel persbericht waarin staat dat het opvangcentrum er niet komt. Groen Overijse betreurt opnieuw deze communicatieblunder van de bestuursmeerderheid en vraagt zich af welke strategie hierachter schuilt.

PERSBERICHT GEMEENTEBESTUUR

Op 19 mei verstuurde het gemeentebestuur van Overijse een officieel persbericht in verband met de mogelijke komst van een tweede opvangcentrum voor vluchtelingen in Ter Nood, het gewezen studiecentrum van de vakbond ACV in Overijse-centrum. Hierin werd vermeld dat Vluchtelingenwerk Vlaanderen bericht had gekregen dat de federale ministerraad een officiële beslissing had genomen, en geen groen licht kreeg voor het tweede opvangcentrum.

Toen journalisten van verschillende kranten contact opnamen met het kabinet van bevoegd staatssecretaris Theo Francken (N-VA) bleek deze informatie echter niet te kloppen”, zegt David Joly namens Groen Overijse. “Daar zegt men dan dat het dossier Ter Nood nog niet behandeld werd op de ministerraad. Ik heb het evenmin zien verschijnen als agendapunt van de ministerraad de afgelopen weken. Ik vraag me dan ook af op welke informatie het gemeentebestuur zich baseert.

WELKE STRATEGIE?

Sterker nog, Vluchtelingenwerk Vlaanderen verklaarde dat ze van de gemeente te horen kregen dat de ministerraad het licht niet op groen gezet had voor het tweede opvangcentrum. Bij de gemeente zegt men dan weer dat het Vluchtelingenwerk was dat hierover communiceerde. “Opnieuw stellen we vast dat het gemeentebestuur een eerlijk en doordacht communicatiebeleid niet ter harte neemt. De berichtgeving over Ter Nood is alweer onvolledig en zeer voorbarig. Ik vraag me oprecht af welke strategie hierachter schuilgaat”, aldus Joly.

De fractie van Groen Overijse zal daarom tijdens de gemeenteraad van dinsdag 31 mei burgemeester Dirk Brankaer (N-VA) hierover interpelleren, in de hoop eindelijk duidelijkheid te kunnen scheppen.

David Joly

Volg mij op Facebook en Twitter.

Geplaatst in Communicatie, Gemeenteraad | Een reactie plaatsen

Mijnheer de burgemeester, het is gebrekkige communicatie die mensen en politieke partijen tegen elkaar opzet

Knipsel Het Nieuwsblad

Sinds 2015 is het aantal mensen op de vlucht voor oorlog en geweld sterk gestegen. Tussen deze mensen lopen heel wat jongeren mee, die zonder ouders onderweg zijn. Midden december van vorig jaar raakte bekend dat Fedasil, het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers, op korte termijn aan 70 minderjarige vluchtelingen onderdak wou bieden in het voormalig woonzorgcentrum ‘De Lasne’ in Terlanen (Overijse).

Philip Claeys van het extreemrechtse Vlaams Belang Overijse reageerde furieus. “In het kleine, landelijke Terlanen zal dat voor heel wat overlast zorgen, want de asielzoekers zullen de hele dag vrij kunnen rondlopen”, klonk het in een persbericht. Claeys maakte van de gelegenheid gebruik om buurtbewoners op te hitsen: “Welke maatregelen worden er genomen om de veiligheid in Terlanen en de rest van Overijse te garanderen? Hoe gaat men onderwijs organiseren? Zullen de scholen in Overijse verplicht worden volstrekt Nederlandsonkundige Syriërs en Afghanen op te nemen? Komt er een gebedsplaats of moskee in Terlanen?

STEEKVLAM VS. MEDIAWIJSHEID

Opnieuw een sterk staaltje van steekvlampolitiek van het Vlaams Belang blijkt achteraf. De meeste jongeren zijn rond de 15 jaar oud en krijgen speciale begeleiding van een team van 23 medewerkers van Fedasil. De jongeren krijgen elke dag maar liefst vier uur Nederlandse les. Tientallen vrijwilligers uit onder meer Overijse en Hoeilaart zorgen ervoor dat de jongeren kunnen deelnemen aan allerlei activiteiten zoals bijvoorbeeld zwemlessen, workshops of filmavonden.

Dit voorval toont aan hoe belangrijk het is om te communiceren met buurtbewoners en betrokken instanties, ook wanneer er nog geen concrete informatie of nieuws is. Het voorkomt dat een gemeentebestuur plots tweehonderd verontruste inwoners te woord moet staan tijdens een informatievergadering. Het vergt van plaatselijke politici ook een gezonde dosis mediawijsheid: bewust en kritisch omgaan met pers en (nieuwe) media.

TWEEDE ASIELCENTRUM

Begin februari van dit jaar verscheen in de regionale pers het bericht dat er een tweede asielcentrum op komst is in Overijse. Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Dokters van de Wereld zijn van plan een opvangcentrum voor vluchtelingen met een medische problematiek te openen in Ter Nood, het gewezen studiecentrum van de christelijke vakbond. Er zou plaats zijn voor 50 personen, waarvan 35 medische plaatsen en 15 ‘gewone’ plaatsen. Die laatste zijn bijvoorbeeld voor een familielid dat een persoon met een medische problematiek vergezelt.

Het gaat om zieken die niet meer in de grote opvangcentra voldoende verzorgd worden en dus apart moeten zijn”, zegt burgemeester Dirk Brankaer (N-VA) in een interview met Ring TV. De burgemeester vreest dat vele onder hen later gaan aankloppen bij het OCMW van Overijse: “Dat zijn geen geschenken, laat dat duidelijk zijn. Wij hebben geen vluchtelingen gevraagd, dus ik kan daar niet gelukkig mee zijn.

In Het Laatste Nieuws een dag later voegt Brankaer daar nog het volgende aan toe: “Een officiële bevestiging hebben we nog niet, maar de kans is reëel dat het centrum hier binnenkort de deuren zal openen. […] We willen onze inwoners uiteraard wel tijdig op de hoogte brengen, dus zal er zeker een informatiemoment voor de buurt komen alvorens het centrum in Ter Nood de deuren opent.” Tot dusver verliep alle communicatie over het centrum in Ter Nood via de pers.

TWIJFELS

Drie maanden later verschijnt burgemeester Brankaer opnieuw in Het Laatste Nieuws met nieuwe info over het opvangcentrum Ter Nood: “Het is zelfs helemaal niet zeker dat dit nieuwe centrum er überhaupt komt. Ik heb van staatssecretaris Theo Francken persoonlijk vernomen dat er ook nog andere uitwijkmogelijkheden worden overwogen. Het zou gaan over centra die waarschijnlijk over een grotere capaciteit beschikken dan Ter Nood.” Plots bestaat er twijfel over de komst van het nieuwe centrum. Bovendien spreekt de burgemeester zichzelf tegen, want in februari verklaarde hij nog dat de vluchtelingen met medische problemen onvoldoende verzorgd kunnen worden in grote opvangcentra.

Bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen viel men uit de lucht, zo kon ik ook persoonlijk vaststellen na een telefonisch gesprek met de persverantwoordelijke daar. Op het kabinet van Theo Francken wou niemand iets kwijt over een zogenaamd plan B. “De Ministerraad zal zich vrijdag opnieuw buigen over de opvang van vluchtelingen“, verklaarde woordvoerster Katrien Jansseune aan de journalist van Het Laatste Nieuws. “Los van het onderwerp Overijse, liggen er nog andere dossiers op tafel. Het is dan ook te vroeg om op de zaken vooruit te lopen.

Wat Francken zou meegedeeld hebben aan zijn partijgenoot Brankaer klinkt ook tegenstrijdig met wat de staatssecretaris enkele dagen later zei tijdens de plenaire vergadering van de Kamer: “In regeerakkoord werd duidelijk afgesproken dat grote opvangcentra de standaard moet zijn. Kwetsbare groepen en mensen met een hoge erkenningsgraad kunnen in de lokale opvanginitiatieven terecht.” Niet-begeleide minderjarige asielzoekers en vluchtelingen die medische bijstand nodig hebben maken deel uit van die kwetsbare groepen.

50 EURO

Omdat de fractie van Groen Overijse betreurt dat het gemeentebestuur eerst met de pers communiceert over het tweede opvangcentrum in Ter Nood, en niet met de omwonenden en Vluchtelingenwerk Vlaanderen, verstuurde het  eind april een persbericht. ‘Communicatie met de burger en mediawijsheid zoek bij gemeentebestuur’ was de titel.

Dat was uiteraard niet naar de zin van onze burgervader. “Het artikel in de pers kwam er na een vraag van de journalist. Het is mijn gewoonte om correcte informatie te verstrekken aan al wie daarom vraagt”, was zijn reactie aan Het Nieuwsblad. “Enerzijds zegt Groen dat communicatie in dit dossier nefast is en het dossier bemoeilijkt, anderzijds betreurt men dat er geen communicatie naar de omwonende gebeurt.

Rare gedachtekronkel van het gemeentebestuur… Tot op heden is immers elke communicatie over Ter Nood door de burgemeester via de pers gebeurt. Dus iedereen in Overijse moet een abonnement hebben op de kranten in plaats van op bewonersbrieven of het gemeentelijke informatieblad ‘De Overijsenaar’?

Ik kreeg onlangs zelfs een brief van een aannemer toen de asfalteringswerken in mijn straat één dagje vertraging opliepen wegens het slechte weer. Geen nieuws of slecht nieuws is ook nieuws. Vluchtelingenwerk Vlaanderen en buurtbewoners mogen wachten op informatie van het gemeentebestuur, maar een journalist daarentegen wordt door de burgervader meteen te woord gestaan.

In 2014 is er 50.000 euro op het budget van de gemeente ingeschreven voor de opmaak van een communicatieplan door een extern bureau uit Hasselt, en 25.000 euro voor de uitvoering ervan. In de volgende jaren is telkens een bedrag van 50.000 euro gereserveerd voor de verdere uitvoering van het communicatieplan. Hoeveel zou het bussen van een bewonersbrief in een aantal straten in het centrum kosten? 50 euro?

David Joly

Volg mij op Facebook en Twitter.

Geplaatst in Communicatie, Opinie | 6 reacties

Compensatie voor vermindering onroerende voorheffing: Overijse moet waakzaam blijven

Als burger kunt u voor een nieuw energiezuinig gebouw (woning, appartement,…) een vermindering van de onroerende voorheffing krijgen. Die vermindering wordt automatisch toegekend op uw aanslagbiljet, en wordt bepaald door het E-peil van uw woning. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger het gebouw.

Door het systeem van de vermindering op de onroerende voorheffing voor energiezuinige woningen, dalen de opcentiemen van de steden en gemeenten. Zij krijgen van Vlaanderen een financiële compensatie voor dit verlies aan inkomsten.

DE CIJFERS

Tijdens de gemeenteraad van 19 april vroeg gemeenteraadslid Peter Lombaert (Groen) een overzicht van de compensatie die Vlaanderen geeft aan de gemeente Overijse voor het verlies aan opcentiemen, en dit voor de jaren 2012, 2013, 2014 en 2015. Deze compensaties bedroegen volgens de bevoegde schepen Danny De Kock (CD&V) respectievelijk 1.241,57 euro, 3.245,52 euro, 3.627,61 euro en 6.812,44 euro. De forse stijging in 2015 is te wijten aan de toename aan energiezuinige woningen in onze gemeente, wat goed nieuws is. De meest opmerkelijke inhaalbeweging gebeurde echter in Hoeilaart: daar steeg in 2015 de compensatie van 2.237,51 euro naar maar liefst 10.454,09 euro.

Schepen De Kock beschikte niet over cijfers wat betreft het aantal woningen en gebouwen in Overijse dat de afgelopen jaren in aanmerking kwam voor de vermindering van de onroerende voorheffing. De fractie van Groen echter wel: 13 gebouwen in 2012, 15 in 2013, 21 in 2014 en 22 in 2015.

WAAKZAAMHEID

Het stijgend aantal energiezuinige woningen en de verhoogde financiële compensaties zijn uiteraard een zeer positieve zaak voor onze gemeente. Maar we moeten ook waakzaam blijven. Tijdens de opmaak van de begroting voor 2016 besliste de Vlaamse regering immers om steden en gemeenten niet langer te compenseren voor Vlaamse belastingkortingen toegekend aan industriële bedrijven. In concreet gaat het om de toegekende korting op de onroerende voorheffing op materieel en outillage (machines).

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) protesteerde met klem tegen de besparingsmaatregel van de Vlaamse regering. Deze besparing op de kap van de lokale besturen doorkruist de gemeentelijke meerjarenplannen, en dreigt de lokale investeringscapaciteit (verder) aan te tasten. Wat als bij een volgende besparingsronde ook de compensatie voor het verlies aan opcentiemen voor energiezuinige woningen (deels) sneuvelt? Het zou niet enkel een financiële opdoffer zijn voor de gemeente Overijse, maar het zou bijvoorbeeld ook de betaalbaarheid van lokale milieupremies in het gedrang kunnen brengen.

David Joly

Volg mij op Facebook en Twitter.

Geplaatst in Financiën, Gemeenteraad, Opinie | Een reactie plaatsen

“Deeltuinen in Overijse? Moet kunnen!” Gemeenteraad stemt in met voorstel oppositiepartij Groen

Persbericht Groen Overijse, 19 april 2016

Inwoners van Overijse met groene vingers die niet beschikken over een eigen tuin zijn aangewezen op volkstuintjes. Die zijn er op het domein Solheide, beheerd door 3Wplus Sociale Werkplaats. Voor deze volkstuintjes is er wegens groot succes een wachtlijst, en de laatste gerangschikt moet op zijn minst toch 1 à 2 jaar geduld hebben. Er zijn echter ook Overijsenaren die wel over een eigen tuin beschikken, maar die niet (meer) zelf kunnen onderhouden. Het concept ‘deeltuinen’ kan een oplossing bieden, en het gemeentebestuur kan met een minimum aan middelen hier zijn schouders onder zetten. Oppositiepartij Groen diende daarom een voorstel in tijdens de gemeenteraad van 19 april.

WAT IS HET?

De sociale cohesie versterken en meer groen openstellen voor de gemeenschap, dat is de dubbele doelstelling van deeltuinen,” legt gemeenteraadslid Noor Mousaid (Groen) uit. Bij een deeltuin leent iemand een (stukje) privétuin uit aan iemand die geen tuin heeft. “Enkele voordelen van een tuin delen zijn: minder tuinonderhoud, het sociaal contact, het delen of ruilen van de oogst, en in geval van kinderen kan de deeltuin ook een speeltuin worden.

Het is bij deeltuinen belangrijk om vooraf goede afspraken te maken en eventueel zaken op papier te zetten door middel van een modelovereenkomst. Het betreft afspraken over het respect voor elkaars privacy, het gebruik van tuinhuisje en –meubilair, het verbruik van water en elektriciteit, het soort groenten en planten die er gaan komen, spelende kinderen en huisdieren. Handig is ook om op een grondplan aan te duiden welke percelen gebruikt worden in het kader van het tuindelen.

ROL GEMEENTEBESTUUR

In het voorstel van Groen wordt het gemeentebestuur gevraagd om een platform te ontwerpen om inwoners aan te zetten hun tuin te delen. Een platform waar ‘vraag en aanbod’ elkaar kunnen vinden. “Dat kan eventueel een digitaal platform zijn. Het gemeentebestuur kan ook deeltuindates organiseren: avonden waarop mensen mét tuin mensen zonder tuin ontmoeten. Tot slot kan het gemeentebestuur een modelovereenkomst of afsprakennota ter beschikking stellen”, aldus Mousaid.

In haar voorstel vraagt Groen ook dat de adviesraden worden geraadpleegd, zoals bijvoorbeeld de Raad voor Milieu en Natuur of de Seniorenraad.

MEERDERHEID IS IDEE GENEGEN

De meerderheidspartijen zijn het idee van deeltuinen genegen. Ze stemden daarom in met het voorstel van oppositiepartij Groen. Concreet zal nu advies gevraagd worden aan de milieuraad, seniorenraad en de welzijnsraad. Mits hun positief advies zal het gemeentebestuur voor ondersteuning zorgen via sensibilisatie en communicatie.

Initiatieven als deeltuinen zijn duurzaam en brengen mensen bij elkaar. Het vraagt om weinig logistieke en financiële middelen, en dus kan een lokaal bestuur zoals Overijse dit perfect realiseren. We zijn tevreden dat de meerderheid naar onze argumenten geluisterd heeft, en besloten heeft ons voorstel te steunen. We kregen alvast heel wat positieve reacties van inwoners. Een tuincentrum uit de streek bood zelfs aan om het initiatief te ondersteunen”, laat fractiemedewerker David Joly (Groen) nog weten.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Deeltuindaten in Overijse? Moet kunnen!

Inwoners van Overijse met groene vingers die niet beschikken over een eigen tuin zijn aangewezen op volkstuintjes. Die zijn er op het domein Solheide, beheerd door 3Wplus Sociale Werkplaats. Voor deze volkstuintjes is er wegens groot succes een wachtlijst, en de laatste gerangschikt moet op zijn minst toch 1 à 2 jaar geduld hebben. Er zijn echter ook Overijsenaren die wel over een eigen tuin beschikken, maar die niet (meer) zelf kunnen onderhouden. Het concept ‘deeltuinen’ kan een oplossing bieden, en het gemeentebestuur kan met een minimum aan middelen hier zijn schouders onder zetten.

David Joly

WAT IS HET?

De sociale cohesie versterken en meer groen openstellen voor de gemeenschap, dat is de dubbele doelstelling van deeltuinen. Bij een deeltuin leent iemand een (stukje) privétuin uit aan iemand die geen tuin heeft. De voordelen van een tuin delen zijn:

  • minder tuinonderhoud
  • het delen van eigen kennis en ervaring over tuinieren
  • het sociaal contact: je leert de mensen uit je buurt kennen en krijgt gezelschap tijdens het tuinieren
  • het delen of ruilen van de oogst of overschotten
  • het delen van tuinmateriaal
  • ingeval van kinderen kan de deeltuin ook een speeltuin worden

CONTRACT SLUITEN

Het is belangrijk om vooraf goede afspraken te maken en eventueel zaken op papier te zetten door middel van een modelovereenkomst. Het betreft afspraken over het respect voor elkaars privacy, het gebruik van tuinhuisje en –meubilair, het verbruik van water en elektriciteit, het soort groenten en planten die er gaan komen, spelende kinderen en huisdieren. Handig is ook om op een grondplan aan te duiden welke percelen gebruikt worden in het kader van het tuindelen.

Zowel op de website van de stad Gent als van de vereniging KVLV vind je zulke modelovereenkomsten, alsook een handige brochure en checklist.

ROL GEMEENTEBESTUUR?

De gemeente Overijse kan het idee van deeltuinen faciliteren door een platform te ontwikkelen waar ‘vraag en aanbod’ elkaar kunnen vinden. Dat kan eventueel een digitaal platform zijn. Het gemeentebestuur kan ook deeltuindates organiseren: avonden waarop mensen mét tuin mensen zonder tuin ontmoeten. Tot slot kan het gemeentebestuur een modelovereenkomst of afsprakennota ter beschikking stellen.

Belangrijk bij het realiseren van dit alles is het uiteraard wenselijk dat het gemeentebestuur de adviesraden raadpleegt, en in het bijzonder de Raad voor Milieu en Natuur alsook de Seniorenraad.

Het is een trend om opnieuw zelf groenten, kruiden en fruit kweken. Het succes van de tuincentra, tuinbeurzen en televisieprogramma’s als ‘Groenland’ en ‘De Moestuin volgens Wim’ wijzen daarop. Mensen willen weer weten wat op hun bord ligt en dat ook liefst zelf uit de grond halen. Ze willen ook doodgewoon kunnen genieten van ‘hun’ tuin.

Initiatieven als deeltuinen zijn duurzaam en brengen mensen bij elkaar. Het vraagt om weinig (financiële) middelen, en dus kan een lokaal bestuur zoals Overijse dit perfect realiseren.

NIEUWE VOLKSTUINTJES

Ondertussen kan het gemeentebestuur ook nadenken over nieuwe bijkomende volkstuintjes in Overijse, en een beroep doen op de projectsubsidie ‘Volkstuinprojecten’ van de Vlaamse overheid.

Na twee eerdere succesvolle projectoproepen in 2012 en 2014 werd in 2015 door de Vlaamse overheid opnieuw een projectoproep voor volkstuinen gelanceerd. De bedoeling van de projectoproep was in eerste instantie de aanleg van nieuwe volkstuinen een boost te geven, om zo aan de stijgende vraag tegemoet te komen. In tweede instantie ging de aandacht uit naar de modernisering of de uitbreiding van bestaande volkstuinen. Hiervoor trok Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) een budget van 350.000 euro uit. Maar liefst 65 dossiers werden ingediend door gemeentebesturen, OCMW’s en vzw’s. Overijse diende helaas geen voorstel in.

Van de 65 ingediende dossiers werden 30 volkstuinprojecten goedgekeurd. De jury beoordeelde de kwaliteit van de projecten op basis van de beoordelingscriteria die werden vastgelegd in de projectoproep, zoals de theoretische en reële behoefte aan volkstuinen, de vergunningen, de bijdrage tot de verhoging van de omgevingskwaliteit door aandacht voor bodem, gezondheid, sociale cohesie, specifieke doelgroepen, landschappelijke inkleding en de voorbeeldfunctie van de projecten.

Het al dan niet lanceren van een nieuwe oproep in 2016 is volgens minister Schauvliege afhankelijk van de evaluatie van de resultaten van de oproep in 2015 en van de beschikbare budgettaire ruimte in 2016. Maar dat mag het gemeentebestuur Overijse niet beletten om nu al de mogelijkheden te bekijken en op te lijsten. Het krijgen van een subsidie begint immers met het grondig voorbereiden van een dossier. Waar wachten de meerderheidspartijen op om hun huiswerk te maken?

David Joly

Volg mij op Facebook en Twitter.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen